Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  LOGO.png LOGO.png Tran_Tuan__Tran_Tuan_da_dang_mot_video_len_dong_thoi_gian_2.flv 05_Track_5_unit_2_Listen.mp3 Tay_Ninh_que_huong_toi_Tham_Can_cu_Trung_Uong_Cuc_mien_Nam.flv Lichsulop6.jpg Tay_Ninh_que_huong_toi_Thap_co_Binh_Thanh_Trang_Bang_Tay_Ninh.flv 35_Track_35.mp3 34_Track_34.mp3 32_Track_32.mp3 31_Track_31.mp3 29_Track_29.mp3 28_Track_28.mp3 26_Track_26.mp3 25_Track_25.mp3 56_Track_56.mp3 54_Track_54.mp3 53_Track_53.mp3 51_Track_51.mp3 50_Track_50.mp3

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  KẾT NỐI

  CHIA SẼ KINH NGHIỆM

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Du bao thoi tiet - Tay Ninh

  TRUYỆN CƯỜI

  Chào mừng các Thầy Cô đến với trang web của Trường THCS Thị Trấn Tân Châu

  Chào mừng các bạn đến với Website Trường THCS Thị Trấn Tân Châu Tây Ninh

  Bài 26. Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục Hưng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Phước Hòa
  Ngày gửi: 21h:34' 04-12-2016
  Dung lượng: 14.0 MB
  Số lượt tải: 370
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 26: Thường thức mỹ thuật
  VÀI NÉT VỀ
  MỸ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG
  Tượng người ném đĩa
  (Hy Lạp)
  Tượng Ô-quýt
  (La Mã)
  Tượng vệ nữ mi-lô
  (Hy Lạp)
  Đền pác-tê-nông
  (Hy Lạp)
  Đấu Trường Cô-li-dơ
  (La mã)
  Nối tên cho đúng của các tác phẩm(công trình) mĩ thuật với hình ảnh
  I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng:
   Phuïc höng laø khoâi phuïc vaø laøm cho höng thònh hôn neàn vaên hoùa Hi Laïp, La Maõ Coå ñaïi.
   Laø thôøi kì khoa hoïc-kó thuaät, vaên hoïc-ngheä thuaät phaùt trieån raát maïnh, ñaëc bieät laø mó thuaät.
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng:
  1. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
  2. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng)
  3. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XVI, Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
  THẢO LUẬN
  NHÓM 3
  GIAI ĐOẠN
  THỨ BA
  (Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
  TÁC PHẨM
  TIÊU BIỂU
  HỌA SĨ
  TIÊU BIỂU
  NHÓM 4
  Đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục Hưng
  NHÓM 2
  GIAI ĐOẠN
  THỨ HAI
  (Giai đoạn tiền Phục hưng)

  NHÓM 1
  GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN
  ĐẶC ĐIỂM
  XU HƯỚNG VÀ ĐỀ TÀI SÁNG TÁC
  TRUNG TM NGH? THU?T
  THỜI GIAN
  NHỮNG NÉT CHÍNH
  Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng:
  *Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
  - Giai đoạn đánh dấu những bước đi chập chững tìm đường cho xu thế hiện thực mới .
  - Các hoạ sĩ nổi tiếng ở giai đoạn này: Xi-ma-buy và Giốt-tô
  - Các bức tranh nổi tiếng thời kỳ này là: Đức mẹ Madona (Xi-ma-buy); Phản bội chúa, Đám tang chúa (Giốt-tô).
  - Nội dung các tác phẩm: Diễn tả tâm trạng các nhân vật trong kinh thánh (đề tài tôn giáo)
  - Trung tâm nghệ thuật: Phơ-lô-răng-xơ và Xiên-nơ
  Trung tâm
  Phơ-lô-răng-xơ
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ XI-MA-BUY
  Đức Mẹ Madona
  Sự bắt giữ Chúa
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ GIỐT-TÔ
  Chân dung hoạ sĩ
  Giốt tô(1276-1377)
  Đám tang Chúa
  Phản bội Chúa
  Cỏc giai do?n phỏt tri?n c?a mi thu?t í th?i kỡ Ph?c hung:
  + Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng ):
  + Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
  - Giai đoạn này với trung tâm nghệ thuật lớn là Pho-lô-răng-xơ và Vơ-ni-dơ.
  - Đặc điểm giai đoạn này là thường dùng chủ đề tôn giáo và các nhân vật trong thần thoại để tái tạo khung cảnh hiện thực và con người thời bấy giờ.
  - Các bức tranh nổi tiếng thời kỳ này là: Mùa xuân; Ngày sinh của thần Vệ nữ (Bốt-ti-xen-li); Chúa ba ngôi, Đức mẹ, Thánh Giôn và các người dâng cúng; Đôi vợ chồng đầu tiên bị đuổi khỏi vườn địa đàng (Ma-dắc-xi-ô).
  - Các hoạ sĩ nổi tiếng trong giai đoạn này là Bốt-ti-xen-li và Ma-dắc-xi-ô.
  Trung tâm Vơ-ni-dơ
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ BỐT-TI-XEN-LI
  Chân dung h?a si
  Bốt-ti-xen-li(1444-1510)
  Mùa xuân (Son d?u)
  Ngày sinh của thần vệ nữ (Son d?u)
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HOẠ SĨ MA-DẮC-XI-Ô
  Chân dung h?a si
  Ma-dắc-xi ô(1401-1428)
  Chúa ba ngôi, Đức mẹ, Thánh Giôn và các người dâng cúng
  Đôi vợ chồng đầu tiên bị đuổi khỏi vườn địa đàng
  + Giai do?nth? ba (TK XVI giai do?n ph?c hung c?c th?nh) :
  + Giai do?n th? hai (TK XV giai do?n ti?n ph?c hung)
  + Giai đoạn đầu tiên(TK XIV)
  Các đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời phục hưng:
  - Nghệ thuật đạt đến sự cân bằng, trong sáng, mẫu mực.
  - Trung tâm nghệ thuật lớn nhất là Rô-ma
  - Các tác phẩm không còn bị ảnh hưởng của nghệ thuật trung cổ mà đạt đến sự hoàn hảo.
  - Xuất hiện những họa sĩ tài năng, uyên bác và đa tài như Lê-ô-na đơ vanh-xi, Ra-pha-en, Mi-ken-lang-gio, .
  RÔ-MA (thủ đô Ý)
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ
  MI-KEN-LĂNG-GIƠ
  Chân dung hoạ sĩ
  Mi-ken-lăng-giơ(1475-1564)
  Pi-ét-ta
  (Đá cẩm thạch)
  Môi-dơ (Tượng đá cẩm thạch)
  Trên trần Điện Xích-xtin
  Chân dung Tượng Đa-vít
  (Đá cẩm thạch)
  HỌA SĨ
  LÊ-Ô-NA ĐỜ VANH-XI
  VÀ CÁC
  TÁC
  PHẨM
  Chân dung họa sĩ
  Lê-ô-na đờ Vanh-xi(1452-1519)
  Đức Mẹ và Chúa Hài đồng (Sơn dầu)
  Bữa ăn cuối cùng( sơn dầu)
  Mô-na Li-da (La Giô-công-dơ)
  (Sơn dầu)
  CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ
  RA-PHA-EN
  Chân dung hoạ sĩ
  Ra-pha-en(1483-1520)
  Người làm vườn xinh đẹp
  Tranh sơn dầu của Ra-pha-en
  Đức mẹ Ma- đôn-na.
  Tranh sơn dầu của Ra-pha-en
  Đức Mẹ Sixtin (Sơn dầu)
  Trường học A-ten
  III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật ý thời kì phục hưng:
  I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng
  II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
  Diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần.
  - Đề tài tôn giáo và thần thoại.
  Hình ảnh con người được diễn tả cân đối biểu hiện nội tâm, sống động và chân thực.
  - Xu hướng nghệ thuật hiện thực ngày đạt đến đỉnh cao của sự chuẩn mực.
  TÁC PHẨM
  TIÊU BIỂU
  HỌA SĨ
  TIÊU BIỂU
  GIAI ĐOẠN
  THỨ BA
  (Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
  GIAI ĐOẠN
  THỨ HAI
  (Giai đoạn tiền Phục hưng)

  GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN
  ĐẶC ĐIỂM
  XU HƯỚNG VÀ ĐỀ TÀI SÁNG TÁC
  TRUNG TM NGH? THU?T
  THỜI GIAN
  NHỮNG NÉT CHÍNH
  TK :XIV
  Phơ-lô-răng-xơ
  Xi-ma-buy, Giốt-tô
  Vẽ theo sự tích Kinh Thánh.Xu hướng hiện thực
  Phản bội Chúa,
  Đức Mẹ Madona,
  Đám tang chúa…
  TK :XV
  Phơ-lô-răng-xơ
  Tôn giáo và các nhân vật trong kinh thánh,thần thoại
   hiện thực
  Ma-dăc-xi-ô,
  Bot-ti-xen-li
  Mùa xuân,
  Thần Vệ nữ
  ra đời,Đức mẹ, Chúa ba ngôi…
  TK :XVI
  Rô-ma
  Phát triển đến đỉnh cao về sự cân bằng,trong sáng
  Lê-ô-na đơ Vanh-xi,
  Mi-ken-lăng-giơ,
  Ra-pha- en,..…
  Mô-na Li-da,
  Môi-dơ,
  Trường học
  A-ten, Bữa ăn cuối cùng…
  TỔNG KẾT
  4
  2
  1
  5
  3
  8
  6
  7
  4
  2
  1
  5
  3
  8
  6
  7
  Trò chơi đoán ô chữ
  4
  2
  1
  5
  3
  8
  6
  7
  2. Đây là một trong những đề tài chủ yếu của mĩ thuật Phục hưng
  3. Đây là một từ còn thiếu trong dấu … đưới đây.
  Nước Ý là cái nôi, là đỉnh cao sáng chói của … Phục hưng mà hào quang còn mãi ngày hôm nay.
  5. Đây là người học trò tài năng của Xi - ma - buy.
  6. Đây là tác giả của bức tranh Mô - na - lida, Đức mẹ và chúa hài đồng
  7. Gia đoạn thứ ba còn gọi là giai đoạn Phục hưng ….
  8. Đây là một hoạ sĩ nổi tiếng của giai đoạn tiền Phục hưng.
  * Đây là xu hướng sáng tác của mỹ thuật thời Phục hưng
  HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
  *D?i v?i ti?t h?c ny:
  Suu t?m m?t s? tranh c?a Mi thu?t í th?i kỡ Ph?c hung.
  *D?i v?i ti?t h?c ti?p theo:
  D?c tru?c bi 30. M?t s? tỏc gi?, tỏc ph?m tiờu bi?u c?a mi thu?t ý th?i k? ph?c hung.
  Kính chúc quý Thầy Cô sức khoẻ.
  Chúc các em học tập tốt.
   
  Gửi ý kiến

  baner 2 ben le

  chim bay