Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  05_Track_5_unit_2_Listen.mp3 Tay_Ninh_que_huong_toi_Tham_Can_cu_Trung_Uong_Cuc_mien_Nam.flv Lichsulop6.jpg Tay_Ninh_que_huong_toi_Thap_co_Binh_Thanh_Trang_Bang_Tay_Ninh.flv 35_Track_35.mp3 34_Track_34.mp3 32_Track_32.mp3 31_Track_31.mp3 29_Track_29.mp3 28_Track_28.mp3 26_Track_26.mp3 25_Track_25.mp3 56_Track_56.mp3 54_Track_54.mp3 53_Track_53.mp3 51_Track_51.mp3 50_Track_50.mp3 11_A_01.mp3 16_Track_16.mp3 Copy_tai_lieu_tu_trang_web_khong_cho_copy_download__tin_hoc.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  KẾT NỐI

  CHIA SẼ KINH NGHIỆM

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Du bao thoi tiet - Tay Ninh

  TRUYỆN CƯỜI

  Chào mừng các Thầy Cô đến với trang web của Trường THCS Thị Trấn Tân Châu

  Chào mừng các bạn đến với Website Trường THCS Thị Trấn Tân Châu Tây Ninh
  Gốc > Thông báo >

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

  PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG  THCS THỊ TRẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

   

  Tân  Châu, ngày ….  tháng  3  năm  2013

   

   

  KẾ HOẠCH

  Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THCS Thị Trấn

  Năm học 2013 – 2014

                                         

            Họ và tên giáo viên:…………………………………………….

            Trình độ CMNV:………………………………………………

            Dạy môn:    ……………………………………………………..

                                         

              Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

              Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

              Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Thị Trấn, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX )  năm học 2013 – 2014 như sau:

   

  I. Nội dung, thời lượng BDTX:

   Khối kiến thức tự chọn.

          Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.

  Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Mỗi giáo viên Trường THCS Thị Trấn  thực hiện bồi dưỡng  thường xuyên : 04 mô đun sau:

   

   

  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

  Mã mô đun

  Tên và nội dung

  mô đun

  Mục tiêu bồi dưỡng

  Thời gian

  tự học

  ( tiết )

  Thời gian học

  tập trung

  ( tiết )

  Lý thuyết

  Thực hành

  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

   

   

  THCS 2

  +Hoạt động học tập của học sinh THCS.

  1. Hoạt động học tập

  2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

  +Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

   

   

  10

   

   

  2

   

   

  3

  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

   

   

   

  THCS 14

  +Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

  1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  +Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

  VI. Tăng cường năng lực dạy học:

   

   

   

  THCS 18

  +Phương pháp dạy học tích cực.

  1. Dạy học tích cực

  2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

  3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

  +Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

   

   

   

  10

   

   

   

  2

   

   

   

  3

  VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

   

   

   

  THCS 24

  +Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

  1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

  2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

  +Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

   

   

   

  10

   

   

   

  2

   

   

   

  3

  Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

  41 mã mô đun

   

   

  Thời lượng 15 tiết /

  mô đun

   

  II. Hình thức tổ chức BDTX:

              1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.

              2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)

              3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.

              4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

   

  III. Thời gian thực hiện.

   

  Thời gian tính theo năm học 2013 - 2014

  Nội dung công việc

  Người thực hiện

  Tháng 4/2013

  - Giáo viên xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt

  Giáo viên ( xong trước 25/4)

  Tháng 5/2013

  - Nhà trường phê duyệt KHBDTX của  giáo viên, xây dựng KHBDTX của nhà trường trình PGD&ĐT phê duyệt

  Hiệu trưởng ( Xong trước 19/5)

  Tháng 6,7, 8 /2013

  - Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng

   giáo viên

  Tháng 9,10/2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

  1. Hoạt động học tập.

  2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

  ………………………….

   giáo viên

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 11,12 /2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  - Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

  giáo viên

   

   

   

   

   

   

   

  - Tổ trưởng.

  - Tổ, nhóm chuyên môn

  Tháng 1,2 / 2014

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

  1. Dạy học tích cực.

  2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

  3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

   

   giáo viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 3,4 (19/4) / 2014

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

  1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

  2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

   

   giáo viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Tháng 4,5 / 2014

  - Báo cáo kết quả BDTX.

   

  giáo viên

   

   

              

  Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THCS Thị Trấn năm học 2013 – 2014.

   

                                                                                           Người thực hiện

                                                                                                                 

   

                                                                                

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lý Thị Như Hoa @ 21:55 25/03/2013
  Số lượt xem: 3976
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  baner 2 ben le

  chim bay