Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1484991370419.jpg 36_Track_36.mp3 IMG_1751.JPG NhoOnThayCoBeatInstrumentalVA_4dm4r.mp3 ThayCoMenThuongThuyLinh_yhpf.mp3 ThayCoLaTatCaBeatBuiAnhTu4138747.mp3 Frere_Jacques__YouTube.flv ConKenhXanhXanhAnhThoHongVy_jnt.mp3 BongDangMotNgoiTruongBeatInstru_49yay.mp3 TuoiHongBeatInstrumentalVA3327722.mp3 LyDiaBanhBoBeatVA3016315.mp3 MuaThuNgayKhaiTruongBeatInstrumentalVA2646129.mp3 KhucHatChimSonCaBeat_qmas.mp3 LyCayDaBeatInstrumentalVA3013459.mp3 MaiTruongMenYeuBeatInstrumental_4d69k.mp3 HanhKhucToiTruongBeatInstrumentalVA2640276.mp3 VuiBuocTrenDuongXaBeatVA4510332.mp3 TiengChuongVaNgonCoBeatVA4510330.mp3 TuRungXanhChauVeThamLangBacPhuon_33mrj.mp3 DiCayDanCaThanhHoaThuyLua_345as.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  KẾT NỐI

  CHIA SẼ KINH NGHIỆM

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Du bao thoi tiet - Tay Ninh

  TRUYỆN CƯỜI

  Chào mừng các Thầy Cô đến với trang web của Trường THCS Thị Trấn Tân Châu

  Chào mừng các bạn đến với Website Trường THCS Thị Trấn Tân Châu Tây Ninh

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2013- 3014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Thị Như Hoa
  Ngày gửi: 20h:05' 26-03-2013
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 1490
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG  THCS THỊ TRẤN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             

  Tân Châu, ngày …. tháng 3 năm 2013
   

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THCS Thị Trấn
  Năm học 2013 – 2014
                                         
  Họ và tên giáo viên:…………………………………………….
  Trình độ CMNV:………………………………………………
  Dạy môn:    ……………………………………………………..
                               
              Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
              Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
              Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Thị Trấn, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) năm học 2013 – 2014 như sau:
   
  I. Nội dung, thời lượng BDTX:
  Khối kiến thức tự chọn.
          Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.
  Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Mỗi giáo viên Trường THCS Thị Trấn thực hiện bồi dưỡng  thường xuyên : 04 mô đun sau:


  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
  Mã mô đun
  Tên và nội dung
  mô đun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Thời gian
  tự học
  ( tiết )
  Thời gian học
  tập trung
  ( tiết )
  
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

   
  THCS 2
  +Hoạt động học tập của học sinh THCS.
  1. Hoạt động học tập
  2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
  +Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

   
  10

   
  2

   
  3
  
  V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

   
   
  THCS 14
  +Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  +Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

   
   
   
  10

   
   
   
  2

   
   
   
  3
  
  VI. Tăng cường năng lực dạy học:

   
   
  THCS 18
  +Phương pháp dạy học tích cực.
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
  3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực
  +Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

   
   
  10

   
   
  2

   
   
  3
  
  VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

   
   
  THCS 24
  +Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
  1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.
  2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.
  +Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

   
   
  10

   
   
  2

   
   
  3
  
  Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu
  41 mã mô đun


  Thời lượng 15 tiết /
  mô đun
  

  II. Hình thức tổ chức BDTX:
              1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.
              2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)
              3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.
              4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
   
  III. Thời gian thực hiện.

  Thời gian tính theo
   
  Gửi ý kiến

  chim bay