khối lượng riêng-trọng lượng riêng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Thị Thu Trang
Ngày gửi: 19h:39' 03-11-2012
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Trường thcs TR?N QUí CP
Tổ: Vật lý
Giáo án
Vật lí 6
nhóm lí
Giáo viên thực hiện: Ngụ - Xe
Chiếc cột sắt
ở ấn Độ
Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
Tiết: 12
I. Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng:
1. Khối lượng riêng:
C1:
1dm3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8 kg
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là kg/m3
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
3. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng:
C2: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá có thể tích là 0,5 m3
Khối lượng của 0,5 mét khối đá là:
2600 kg/m3 . 0,5 m3 = 1300 kg
m: là khối lượng của vật tính bằng (kg)
D : là khối lượng riêng tính bằng (kg/m3)
V : là thể tích của vật tính bằng (m3)
II. Trọng lượng riêng:
Trọng lượng của một mét khối một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó
Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối (N/m3)
Dựa vào công thức P = 10.m ; ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D :
d = 10 . D
III. Xác định trọng lượng riêng của một chất:
C5: Tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân . Dụng cụ gồm có:
- Một quả cân
- Một bình chia độ
- Một lực kế
IV. Vận dụng:
C6: Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3
Khối lượng của chiếc dầm sắt:
m = D . V = 7800 kg/m3 . 0,04 m3 = 312 kg
Trọng lượng của dầm sắt:
p = 10 . m = 10 . 312 = 3120 (N)
Ghi nhớ:
Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3)
Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích(1m3) chất đó: d = P/V
Công thức tính trọng riêng theo khối lượng riêng: d = 10 . D
Bài tập:
1. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320 cm3 . Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3
Bài tập:
2. Một loại chất lỏng có trọng lượng riêng là 10000 N/m3 và thể tích là 2 dm3 . tính trọng lượng của chất lỏng.